چگونه آدرس صفحات داخلی را در لینک های فوتر جای گذاری کنم؟ چاپ

  • 0

 از قسمت آدرس اصلی صفحه مورد نظر، یو آر ال را از بعد از دامنه کپی کنید.

سپس از قسمت مدیریت وبسایت ← گروه لینک های فوتر ← درقسمت آدرس صفحه جای گذاری نمایید.

سایر مراحل را طبق توضیحات   لینک های فوتر   کامل نموده و اطلاعات را ذخیره کنید.


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت