چرا لوگو ایرلاین ها نمایش داده نمیشود؟ چاپ

  • 0

اگر لوگو ایرلاین مورد نظر شما روی سایت نمایش داده نمیشود به این نکته توجه نمایید که در قسمت پکیج تور ← افزودن پکیج های تور ← برنامه سفر، حتما مطابق تصویر زیر یاتاکد ایرلاین موردنظر بالای کادر شرکت حمل و نقل نمایش داده شده باشد.


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت