چرا هتلی که تعریف کرده ام روی سایت نمایش داده نمیشود؟ چاپ

  • 0

اگر هتلی در پنل تعریف کرده اید و روی وبسایت نمایش داده نمی شود سه مورد زیر را چک کنید :

۱.تیک فعال را زده باشید

۲.مسیر را تعریف کرده باشید

۳. فیلد تعداد اتاق حتما پر شده باشد


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت