چگونه پکیج ثبت کنم چاپ

  • 0

از قسمت پکیج های گردشگری ، مدیریت پکیج ها  ، قسمت افزودن تور جدید ، پکیج جدید می توان ثبت نمود.

  • برای افزودن تور جدید ، ابتدا باید از قسمت مدیریت گروه های پکیج ، یک گروه جدید درست کرد تا بعد بتوان در قسمت افزودن تور جدید آن را انتخاب کرد.

 

اطلاعات اصلی تور

عنوان

در این قسمت عنوان تور وارد شود.

محتوا

محتوای کامل تور که میخواهید در صفحه نمایش داده شود را در این قسمت وارد کنید. 

توضیحات

در این قسمت یک توضیح کلی درباره تور که زیر عنوان اصلی نمایش داده میشود را وارد کنید.

ترتیب 

فیلد ترتیب شامل مقادیر عددی میباشد که وظیفه نمایش ترتیب محتوا را بر عهده دارد.

به عنوان مثال ترتیب 1 در بالاترین اولویت قرار دارد.


تنظیمات نمایش در صفحه

با توجه به نوع محتوا و نوع نمایش آن میتوانید تنظیمات نوع نمایش محتوای خود را با انتخاب یک یا همه گزینه ها مدیریت کنید.

فعال

در صورت انتخاب این گزینه محتوا در وب سایت نمایش داده میشود.


نمایش در صفحه اصلی

در صورت انتخاب این گزینه محتوا در صفحه اصلی نمایش داده میشود.


ویژه

اگر میخواهید محتوای خود به صورت ویژه با استایل خاصل نمایش داده شود این گزینه را انتخاب کنید.


گروه اصلی تور
در این بخش گروه اصلی تور مشخص میشود.

برای اضافه کردن گروه پکیج باید روی گروه اصلی تور  کلیک نمود و گروه اصلی ایجاد شده را انتخاب نمود.

نمایش تور در گروه های ...

در این قسمت میتوانید گروه هایی که تور را میخواهید در آن ها نمایش دهید انتخاب کنید.

ترکیبی

 در صورتی که تور چند مسیره بخواهیم ثبت کنیم ، این گزینه را فعال کرده و تعداد مسیر ها را مشخحص میکنیم .

نرخ ارزی 

در صورت استفاده از نرخ ارزی باید نوع ارز انتخاب شود .

در صورت ثبت ارز جدید به مدیریت فروش مراجعه کنید.

مسیر مبدا

برای انتخاب مسیر مبدا ، ابتدا باید مسیر جدید اضافه شوند.

 

نمایش در وب سایت

در صورت انتخاب نمایش در وب سایت موارد زیر باید مشخص شوند

نوع قیمت

برای انتخاب نوع قیمت می توان از گزینه های موجود استفاده کرد.

  • برای اضافه کردن نوع قیمت جدید ، باید از قسمت مدیریت فروش / مدیریت انواع مسافر / افزودن نوع مسافر جدید  ، مسافر جدید ثبت کرد.
کارشناس فروش

کارشناس فروش باید از گزینه های موجود انتخاب شود.

 

  • برای ایجاد کارشناس فروش جدید باید از قسمت مدیریت فروش / مدیریت مسئول فروش / افزودن مامور فروش جدید ، کارشناس فروش جدید را ثبت کرد.

 

فایل ها و تصاویر

فایل و تصاویر

در این قسمت تصویر مورد نظر را آپلود یا از گالری انتخاب نمایید.

آپلود : در این قسمت می توانیم عکس جدید آپلود کنیم.

انتخاب از گالری : در این قسمت می توان از عکس های آپلود شده استفاده کرد.

فایل پی دی اف 

آپلود : در این قسمت می توانیم فایل جدید آپلود کنیم.

انتخاب از گالری : در این قسمت می توان از فایل های آپلود شده استفاده کرد.

 

مدارک و خدمات

مدارک

در این قسمت با کلیک بر ایجاد مدرک جدید ، نوع مدرک را انتخاب کرده و تعداد آن را مشخص کنید.

  • برای انتخاب مدرک باید ابتدا مدرک جدید ایجاد نمود.
خدمات

در این قسمت با کلیک بر ایجاد خدمت جدید ، نوع خدمت را انتخاب کرده و سپس در صورت نیاز توضیح نوشته شود.

  • برای انتخاب خدمت باید ابتدا خدمت جدید ایجاد نمود.

 

 

هتل ها و محل اقامت

 

 

 برنامه سفر

 

تاریخ های برگزاری

 

 


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت