چگونه تاریخ برگزاری جدید ایجاد کنم؟ چاپ

  • 0

از قسمت مدیریت پکیج‌ها ← ویرایش پکیج ← تاریخ های برگزاری ← قسمت تاریخ های برگزاری ← روی افزودن تاریخ برگزاری کلیک کرده و در پنجره باز شده اطلاعات مورد نظر را وارد کنید.

گام 1: تاریخ های برگزاری

 

 

گام2: افزودن تاریخ برگزاری

 

گام3: وارد کردن اطلاعات برنامه پرواز جدید

همچنین در بخش افزودن هتل جدید ← پس از ایجاد تاریخ برگزاری ، می توانید هتل جدید را به تاریخ های برگزاری اضافه کنید.

گام4: هتل ها و محل اقامت

 

گام5: ویرایش و افزودن هتل جدید

 

گام6: وارد کردن اطلاعت هتل جدید

در نهایت روی گزینه ی ذخیره کلیک کرده و اطلاعات را ذخیره کنید.


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت