خدمات گردشگری از کجا ثبت میشه چاپ

  • 0

در قسمت مدیریت خدمات گردشگری ، خدمات گردشگری مدیریت میشوند که شامل  ایجاد ، ویرایش ، فعال و غیر فعال کردن خدمات و سئو میباشند. از خدماتی که در این بخش ثبت شده اند ، در قسمت مدیریت پکیج ها ، افزودن پکیج (تور) جدید ، بخش مدارک و خدمات استفاده می شوند.


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت