اسلایدر چاپ

  • 0

از قسمت مدیریت وبسایت ← اسلایدر ← پس از انتخاب زبان فارسی یا انگلیسی وارد صفحه ی زیر می شوید که در قسمت عنوان نام اسلایدر را وارد کنید و سپس توضیحاتی کوتاه و مرتبط در قسمت محتوا تایپ نمایید و ترتیب نمایش عکس را با شماره های اولویت ترتیب را مشخص کنید.

تصویر سایز شده اسلایدر را آپلود کنید و نام فایل , عنوان عکس و گروه عکس را مشخص کنید و در نهایت روی گزینه ی ذخیره کلیک کنید.

+پیوست : گروه عکس در قسمت  گروه عکس   اضافه میشود.

 


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت