لینک های فوتر چاپ

  • 0

از قسمت مدیریت وبسایت ← گروه لینک های فوتر ← پس از انتخاب زبان روی افزودن لینک جدید کلیک کرده و عنوان مورد نظر را تایپ و در قسمت انتخاب گروه یکی از گروه های ایجاد شده در بخش گروه لینک های فوتر  را  انتخاب کنید. اگر تصویر مرتبطی نیز دارید و این آپشن شامل طراحی سایت شما می باشد، میتوانید در ادامه تصویر را آپلود و نهایتا روی گزینه ی ذخیره کلیک کنید.


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت