چگونه پکیج تور ترکیبی ثبت کنم؟ چاپ

  • 0

از قسمت پکیج تور ← مدیریت پکیج های تور ← افزودن پکیج تور جدید ← اطلاعات اصلی تور

اگر تور شما چند مسیره و ترکیبی می باشد روی گزینه ی ترکیبی کلیک کرده و تعداد مسیر را انتخاب کنید.

سپس در بخش هتل ها و محل اقامت به تعداد مسیر ها باید محل اقامت تعریف نمایید.

بقیه مراحل را مانند آموزش    مدیریت پکیج تور    اجرا و اطلاعات را ذخیره کنید.


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت