اطلاعیه ها

انتقال تیکتینگ به سیستم جدید

  • 1st January 1970

از ابتدای تیرماه تیکتینگ از سیستم جدید انجام خواهد شد

مشاهده‌ی ادامه‌ی مطلب